Prof. Dr. Mustafa Safran

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı

Gazi Üniversitesi bünyesindeki 32 yıllık akademik hayatında anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, yüksekokul müdürlüğü, dekan yardımcılığı, yönetim kurulu üyelikleri gibi idari görevlerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Safran, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Safran Hakkında

1958 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1985 yılında yüksek lisans 1989 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalışma hayatına başlayan Safran, 1980-1984 yılları arasında Çankırı’da tarih öğretmenliği yapmıştır. 1984 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1989-1993 yılları arasında yardımcı doçent, 1993-1999 yılları arasında doçent, 1999 yılından sonra ise profesör unvanı ile görev yapmıştır. Gazi Üniversitesi bünyesindeki 32 yıllık akademik hayatında anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, yüksekokul müdürlüğü, dekan yardımcılığı, yönetim kurulu üyelikleri gibi idari görevlerde bulunmuştur. 2008-2011 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenmiştir. 2010 yılından bu yana UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) bünyesinde görevler üstlenmektedir. XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem UTMK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, XXV. Dönemde Eğitim İhtisas Komitesi Başkanlığı, XXVI. ve XXVII. Dönemde ise Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası alanda UTMK temsilcisi olarak toplantılara katılmış olup halen Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyeliğine seçilmiştir. TÜBA tarafından yürütülen Bilim Eğitimi Projesi’nin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen TÜBA aslî üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik hayatında tarih ve tarih eğitimi alanlarında çalışmalar yapan Safran, bugüne kadar birçok kitabın yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda makale ve bildiri kaleme almış, tarih eğitimi alanında çok sayıda bilim insanının yetişmesine katkı sağlamıştır. 2009 yılında Türkiye’deki tarih eğitimcilerini bir araya getiren Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği’nin kuran Safran, halen bu derneğin genel başkanlığını yürütmektedir. Ülkedeki eğitim sistemi ve tarih eğitimi çalışmalarının geliştirilmesi adına birçok farklı projede yer alan Prof. Dr. Mustafa Safran’ın başlıca çalışmaları şu şekildedir: 2002-2006 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülen Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerinin öğretim programlarının hazırlanması çalışmalarına başkanlık yapmıştır. 2010 yılında çalışmalara başlanılan “Ulusal Öğretmen Stratejisi” ve 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından başlatılan “Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması” çalışmalarında görev almıştır. Bunlarında dışında UNICEF destekli “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi”, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi” ve “Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması” projelerinde de görevler üstlenmiştir. 2011 yılında Kastamonu Üniversitesi’nde vekil rektör olarak atanan Safran, 2012-2016 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanlığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. 8 Ağustos 2018 günü Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Prof. Dr. Mustafa Safran, evli ve iki çocuk sahibidir.